Tấm năng lượng mặt trời cho camera giám sát

Dung lượng lưu trữ điện đạt 3 ~ 5 ngày