Nhận dạng khuôn mặt hồng ngoại Camera Megcam

Megcam Nhận dạng khuôn mặt AI Kiểm soát truy cập nhiệt MD100

Thông số màn hình: Màn hình LCD 4.3 inch

Độ chính xác đo nhiệt độ: độ chính xác thử lại ± 0,3 ° C

Chống nhiệt độ: hỗ trợ

Khoảng cách đo nhiệt độ: .7 0,7 mét

Số phát hiện: 1

Phương pháp lắp đặt: dọc, máy tính để bàn, treo tường

Nhiệt độ làm việc: 16 ~ 35 ° C

Thông số kỹ thuật sản phẩm: 13,5 * 12,3 * 3,7 CM

Đặc điểm kỹ thuật đóng gói: 20,7 * 17 * 9.2 CM