Thiết bị đo nhiệt độ mặt tự động MB300

Megcam MB300 Camera nhiệt độ không nhận diện và đo nhiệt độ