Xuất hiện nhà máy

Dây chuyền sản xuất

Kiểm tra chất lượng PCBA

Dây chuyền sản xuất PCBA

Máy định vị PCBA

Xưởng sản xuất máy ảnh

Xưởng lắp ráp camera

Xưởng lắp ráp camera

Thử nghiệm sản phẩm