Camera nhiệt phát hiện nhiệt độ AI với thân máy màu đen

https://youtu.be/LtDFii6i2Hs